Laatste nieuws
  1. Friends & Family Tournament 2023
  2. Friends & Family Tournament 2023 (English)
  3. Half-yearly General Members Assembly
  4. Fun party practice by Hanneke
  5. Clubshop and individual gear order

Actief lidmaatschap

Inschrijven
Wil jij lid worden van de Rotterdam Jaguars? Schrijf je dan eerst in voor een proeftraining bij de volwassenen of jeugd! Heb jij lacrosse al uitgeprobeerd en wil jij je definitief inschrijven, vul dan het inschrijfformulier in!

Het actief lacrosse lidmaatschap geeft je toegang tot alle activiteiten (o.a. trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten). Het lidmaatschap is inclusief inschrijving bij de Nederlandse Lacrosse Bond (NLB).

Contributie seizoen 2023-2024 Kosten Afschrijving
Senioren (+16j) (10% studentenkorting) €250,- €175,- / €75,-
Junioren  (<18j) €50,- €50,-

 

Studenten
Op het senioren lidmaatschap wordt 10% korting gegeven voor studenten. Om in aanmerking te komen voor deze korting moet elk jaar opnieuw een geldig ‘bewijs van inschrijving’ van een vervolgstudie (mbo/hbo/wo) aangeleverd worden via de secretaris (info@rotterdamlacrosse.nl). Alleen een studenten-/collegekaart is onvoldoende. De contributie wordt in twee termijnen (€175,- en €50,-) afgeschreven.

Minderjarig (<18 jaar)
Ben je minderjarig (<18 jaar), dan heb je toestemming nodig van jouw ouder (dan wel gezaghouder) om deel te nemen aan de sport lacrosse. Naast het reguliere inschrijfformulier, dient ook het formulier ‘toestemming lidmaatschap minderjarige leden’ ondertekend te worden voordat de inschrijving definitief is. Het formulier kan aangeleverd worden via de secretaris (info@rotterdamlacrosse.nl).

Vanaf 16 jaar mag je al meespelen met de volwassenen competitie. Hiervoor dient wel het formulier Toestemmingsverklaring deelname seniorenactiviteiten door de ouders te worden ondertekend en ingeleverd te zijn bij de ledenadministratie van de Nederlandse Lacrosse Bond (NLB). Het formulier kan aangeleverd worden via de secretaris (info@rotterdamlacrosse.nl).

Het ‘Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam’ vergoedt sportlidmaatschap voor kinderen en jongeren (<18 jaar) in Rotterdam, Hoogvliet, Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg. Een aanvraag kan worden gedaan door een contactpersoon van het fonds (bijv. leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach). Kom jij hiervoor in aanmerking? Klik hier voor meer informatie over vergoeding en voorwaarden.

Materiaal(huur)
Gebruik van materialen tijdens trainingen en wedstrijden is inbegrepen in de contributie. Wil jij materiaal mee naar huis nemen? Dan kan dit via de club gehuurd worden. Via een bestuurslid wordt materiaal uitgeven en het huurformulier ingevuld. De huur wordt via automatische incasso afgeschreven in februari. Wanneer je eigen materiaal hebt aangeschaft en de gehuurde materialen vóór 1 februari zijn ingeleverd, wordt de huur van dat seizoen niet afgeschreven. Het materiaal dient via een bestuurslid te zijn ingeleverd en het huurformulier opnieuw ingevuld.

Materialen Prijzen (per seizoen) Maximale huurduur
Stick or goggle €15,- 1 seizoen
Padding €30,- 2 seizoen
Helm €35,- 3 seizoen

 

Doorlopend lidmaatschap
Het actief lidmaatschap is een doorlopend lidmaatschap. Dit betekent dat het lidmaatschap per seizoen automatisch wordt verlengd tot het moment van eindigen. Het lidmaatschap wordt via automatische incasso afgeschreven in een of twee termijnen. De eerste afschrijving vindt plaats in oktober en de tweede afschrijving in maart.

Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per seizoen en dient vóór de uitschrijfdatum (1 juli) schriftelijk te worden gedaan via het uitschrijfformulier. Wanneer het lid opzegt na de uitschrijfdatum loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende seizoen en is het lid de contributie verschuldigd voor dat verenigingsjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar zal geen terugbetaling van de contributie plaatsvinden.