Laatste nieuws
  1. Friends & Family Tournament 2023
  2. Friends & Family Tournament 2023 (English)
  3. Half-yearly General Members Assembly
  4. Fun party practice by Hanneke
  5. Clubshop and individual gear order

RvA

Raad van Advies (RvA)

De RvA is het adviesorgaan binnen de club die gevraagd en ongevraagd relevante informatie en/of adviezen geeft aan het bestuur. Deze adviezen zijn echter niet bindend. De RvA informeert de ALV over de beleidsvoering en werkwijze van het huidige bestuur. Het bestuur kan ten alle tijden advies in winnen bij de RvA. Dit kan advies zijn over beleidsvoering, besluitvorming en/of doorlezen van stukken. De RvA heeft dus een ondersteunde functie aan het bestuur en een informerende functie aan de leden. Dit om de continuïteit en kwaliteit binnen de club te waarborgen.

Leden: Julia (voormalig voorzitter), Mireille (voormalig secretaris), Manon (commissaris activiteiten), Anneloes(VP women)