Laatste nieuws
  1. Jaguars terug in actie!
  2. Lacrosse tijdens quarantaine: Wall-Ball & Lacrosse Bingo!
  3. GAME REPORT | De Babyjags zijn terug!
  4. Schrijf je in voor de open trainingen!
  5. Clubweekend 2020

Huidig bestuur

14e Bestuur | 2019-20120
Voorzitter: Jet Lobée
Penningmeester: Linde Hoek van Dijke
Secretaris: Lucy Zhang
Vicevoorzitter vrouwen: Isabelle Bennink
Vicevoorzitter mannen: Zachary Barth
Commissaris Externe Betrekkingen: Dagmar van den Heuvel

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast is er ook een vicevoorzitter voor zowel de mannen als de vrouwen. Het bestuur zorgt gezamenlijk dat de club goed draait met daarbij als hoofdprioriteit dat lacrosse gespeeld kan worden.

Speerpunten van het bestuur:

  • Professionalisering & ontwikkeling
  • Transparantie
  • Betrokkenheid

Lacrosse is een relatief onbekend sport binnen Nederland. De vereniging is dan ook nog relatief klein, maar ondanks dat ook erg hecht. Het ontwikkelen van de sport en de vereniging is dan ook een van de kerntaken van het bestuur. Om de vereniging te laten groeien zet het bestuur in op het aanbrengen van een duidelijk verenigingsstructuur, het documenteren en bundelen van kennis en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel.

Om nieuwe leden zich gelijk thuis te laten voelen, geeft het bestuur openheid over hun beleid en uitvoering daarvan. Daarnaast wil het bestuur zichtbaar maken wat er in de vereniging speelt en leden daar een actieve bijdrage aan laten leveren. Ook vinden zij het belangrijk dat er een open sfeer heerst waarbij zij gemakkelijk met leden de conversatie aan kunnen gaan en andersom.

Naast het spelen van lacrosse worden er ook veel andere activiteiten georganiseerd door enthousiaste leden. Binnen de vereniging zijn verschillende commissies waar het bestuur een controlerende functie heeft. Het bestuur zet zich in om de betrokkenheid van leden steeds verder te vergroten, om iedereen bij de vereniging te betrekken en zo de talenten en kwaliteiten van ieder lid te benutten. Vele handen maken immers licht werk!