Laatste nieuws
  1. Clubtoernooi april 2021
  2. Rotterdam Jaguars during the Eurekaweek 2020
  3. Rotterdam Jaguars op de Eurekaweek 2020
  4. Jaguars back in action!
  5. Jaguars terug in actie!

RvA

Raad van Advies (RvA)

De RvA is het adviesorgaan binnen de club die gevraagd en ongevraagd relevante informatie en/of adviezen geeft aan het bestuur. Deze adviezen zijn echter niet bindend. De RvA informeert de ALV over de beleidsvoering en werkwijze van het huidige bestuur. Het bestuur kan ten alle tijden advies in winnen bij de RvA. Dit kan advies zijn over beleidsvoering, besluitvorming en/of doorlezen van stukken. De RvA heeft dus een ondersteunde functie aan het bestuur en een informerende functie aan de leden. Dit om de continuïteit en kwaliteit binnen de club te waarborgen.

Leden: Hanneke (voormalig vp-women), Mireille (voormalig secretaris) en Nick (voormalig secretaris).