De Rotterdam Jaguars zijn op maandag 12 maart aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door Rotterdam Sportsupport met als overkoepeld thema ‘De Toekomst van Sportclubs.’ Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn verschillende elementen aan bod gekomen die een rol spelen en gaan spelen naar de toekomst toe voor sportverenigingen. Veranderingen kunnen een bedreiging zijn, maar vormen zeker ook kansen voor de toekomst. Aan de hand van een trendwatcher zijn 4 onderwerpen aan bod gekomen die een nadrukkelijke rol gaan spelen in de (nabije) toekomst. Het gaat hierbij natuurlijk om technologie en ‘the internet of things’, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, de invloed van en op nieuwe generaties en het feit dat beleving een steeds grotere rol speelt in het ervaren van sport. Verder hebben er interactieve sessies plaatsgevonden en zijn er paneldiscussies gehouden, allemaal om als sportverenigingen van elkaar te leren en elkaars ervaringen te delen.

Van deze avond is een mooi interactief magazine gemaakt welke te vinden is op Rotterdam Sportsupport.

De sfeerimpressie van deze avond is onderdeel van dit magazine en is ook terug te kijken op Youtube.