Ondertussen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het NK Lacrosse, meer info volgt snel.

Foto Lacrosse Rdam Centraal